Hướng dẫn doanh nghiệp hoạt động theo hướng phát triển bền vững

Với sự cho phép phối hợp của VCCI và USAID - Hoa kỳ, các thành viên câu lạc bộ SIYB đã cùng nhau tham gia buổi hướng dẫn cho các doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh triển khai việc quản trị doanh nghiệp hoạt động theo hướng phát triển bền vững.

Buổi chia sẽ được tổ chức tại Vũng Tàu lần này cũng là dịp để anh em trong câu lạc bộ chia sẻ và kết nối các cơ hội làm ăn với thị trường nước ngoài. Bên cạnh đó là việc giao lưu và tiếp tục thắc chặc tình đoàn kết giữa các thành viên câu lạc bộ SIYB và câu lạc bộ doanh nhân Vũng Tàu.

 

Tin mới đăng