BCN CLB SIYB họp mặt định kỳ triển khai kế hoạch năm 2019

Sáng ngày 01/03/2019 BCN CLB SIYB họp mặt định kỳ. Buổi họp nhằm mục đích đánh giá lại từng hoạt động đã triển khai và kế hoạch hoạt động chi tiết, hiệu chỉnh chương trình hành động cụ thể năm 2019.. Các kế hoạch cho hoạt động chính bao gồm:

 

Hoạt động xúc tiến thương mại:  Trong năm 2019 tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến cho thị trường nhiều thế mạnh truyền thống Hàn Quốc. Bên cạnh đó là mở rộng thêm các thị trường đã thực hiện kết nối và ký kết hợp tác với câu lạc bộ SIYB, cụ thể là Nhật, Pháp.

 

Hoạt động phát triển thành viên, hoạt động đào tạo, và các hoạt động cộng đồng cũng được ban chủ nhiệm đánh giá một cách đầy đủ và đề ra với nhiều chương trình hành động mới, tiếp tục đẩy mạnh và lên kế hoạch triển khai nhằm thúc đẩy và hỗ trợ mạnh mẽ cho các thành viên câu lạc bộ SIYB và cộng đồng doanh nhân nói chung.