Tọa đàm về thúc đẩy mạng lưới tri thức đa phương, bằng việc nghiên cứu xuyên ngành để giải quyết những thách thức mang tính toàn cầu

Sáng nay ngày 26 tháng 06 năm 2017, tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam (VASS), đã diễn ra buổi tọa đàm về thúc đẩy mạng lưới tri thức đa phương, bằng việc nghiên cứu xuyên ngành để giải quyết những thách thức mang tính toàn cầu. Với sự góp mặt của các vị giáo sư thuộc viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam (VASS), Viện Khoa Học Xã Hội Vùng Nam Bộ (SISS), các hiệp hội, các doanh nghiệp và các trường đại học đến từ các nơi trên thế giới!

Đại diện ban chủ nhiệm SIYB có ông Trần Đức Dũng và ông Nguyễn Phúc Bảo Châu tham dự. 

Mục tiêu chính của buổi tọa đàm nhằm làm tiền đề để thành lập diễn đàn xuyên ngành nhằm giải quyết các vấn đề về di cư, bất bình đẳng và môi trường. Trong đó đi vào trọng tâm bằng các mục tiêu cụ thể:

1) Phát triển và áp dụng các phương pháp giảng dạy xuyên ngành và các tài liệu học tập

2) Thành lập mạng lưới hợp tác sáng tạo giữa các tiêu biểu thuộc về hàn lâm viện và không thuộc hàn lâm viện.

3) Tạo các điều kiện tiềm năng về nguồn nhân lực và thể chế của các trường giáo dục bậc đại học

Các đại biểu và đại diện các ban ngành, cũng đã cùng nhau trao đổi và tiếp tục chương trình hành động mang tên ERASMUS+. Chương trình nhằm mở rộng hợp tác để chia sẻ kiến thúc và thúc đẩy đổi mới bằng các hoạt động cụ thể để nâng cao năng lực trong Giáo Dục Đại Học, chương trình đã được phát động và triển khai từ ngày 15 tháng 10 năm 2016.

Thời gian dự án sẽ được tiếp tục tổ chức đo đến ngày 14 tháng 10 năm 2019

Buổi tọa đàm đã kết thúc thành công tốt đẹp với nhiều hoạt động giao lưu, kết nối, các chương trình và kế hoạch hành động của các đại biểu tham dự!

Tin mới đăng