Mở rộng cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Ấn Độ, Indonesia

Tối 8/3/2024 tại TP.HCM đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và đầu tư (MOU) giữa Câu lạc bộ Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM (SIYB), Công ty Cổ phần Thủ công mỹ nghệ gỗ Liên Minh (VIFA) với Hiệp hội doanh nghiệp Indonesia và Hiệp hội doanh nghiệp Ấn Độ.

Theo các biên bản ghi nhớ, việc tăng cường quan hệ hợp tác và đầu tư ba bên giữa SIYB, VIFA với Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ; Giữa SIYB, VIFA với Hiệp hội Doanh nghiệp Indonesia sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới. 

SIYB, VIFA và Hiệp hội doanh nghiệp Ấn Độ ký kết hợp tác.

Các bên cam kết thường xuyên cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông tin về các chương trình, chính sách, thủ tục đầu tư kinh tế của các công ty Indonesia, Ấn Độ tại Việt Nam với SIYB, VIFA và ngược lại. SIYB và Hiệp hội doanh nghiệp Ấn Độ, Indonesia sẽ đóng vai trò điều phối viên chính để giới thiệu, kết nối các khách hàng và doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội mua/bán, xuất/nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ với VIFA.

Phát buổi tại lễ, ông Trần Đức Dũng - Chủ tịch SIYB khẳng định ký kết MOU sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở TP.HCM tiếp cận được những cơ hội hợp tác với Ấn Độ và Indonesia. 

SIYB, VIFA và Hiệp hội doanh nghiệp Indonesia ký kết hợp tác.

Ấn Độ và Indonesia là những đối tác kinh tế quan trọng của nhau và của Việt Nam. Hai đối tác này đang có quá trình gia tăng nhanh chóng các hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Hiện Ấn Độ có khoảng 400 dự án đầu tư tại Việt Nam với với tổng số vốn đăng ký khoảng hơn 1 tỉ USD; Indonesia có 113 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư là 645,8 triệu USD.

Tin gần đây