Sáng nay ngày 26 tháng 06 năm 2017, tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam (VASS), đã diễn ra buổi tọa đàm về thúc đẩy mạng lưới tri thức đa phương, bằng việc nghiên cứu xuyên ngành để giải quyết những thách thức mang tính toàn cầu. Với sự góp mặt của các vị giáo sư thuộc viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam (VASS), Viện Khoa Học Xã Hội Vùng Nam Bộ (SISS), các hiệp hội, các doanh nghiệp và các trường đại học đến từ các nơi trên thế giới!
Đọc thêm ...