Hoạt động kết nối của câu lạc bộ SIYB HCM

Đối với câu lạc bộ doanh nghiệp SIYB HCM, mở đầu cho năm là hoạt động đầy ý nghĩa của những tấm lòng nhân ái, không những là kết nối trái tim đến trái tim mà còn mở ra một sự kết nối cộng đồng trong câu lạc bộ, tạo sự giao lưu gần gũi của những người làm kinh tế.
Đọc thêm ...

Tọa đàm về thúc đẩy mạng lưới tri thức đa phương, bằng việc nghiên cứu xuyên ngành để giải quyết những thách thức mang tính toàn cầu

Sáng nay ngày 26 tháng 06 năm 2017, tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam (VASS), đã diễn ra buổi tọa đàm về thúc đẩy mạng lưới tri thức đa phương, bằng việc nghiên cứu xuyên ngành để giải quyết những thách thức mang tính toàn cầu. Với sự góp mặt của các vị giáo sư thuộc viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam (VASS), Viện Khoa Học Xã Hội Vùng Nam Bộ (SISS), các hiệp hội, các doanh nghiệp và các trường đại học đến từ các nơi trên thế giới!
Đọc thêm ...