Trao 50 phần quà suất học bổng và tài trợ nhà để xe cho học sinh Trường tiểu học Mỹ Lộc, xã Mỹ Lộc , tỉnh Vĩnh Long

Ngày 5/08/2023 vừa qua ông Trần Đức Dũng cùng các thành viên đại diện cho doanh nhân câu lạc bộ SIYB đã đến thăm và trao 50 phần quà suất học bổng cho học sinh Trường tiểu học Mỹ Lộc, xã Mỹ Lộc , tỉnh Vĩnh Long

Cũng trong chuyến thăm này, Bên cạnh những suất học bổng dành cho các em học sinh, câu lạc bộ cũng đã tài trợ cho nhà Trường hạng mục nhà để xe từ nguồn ngân sách đóng góp cho công tác thiện nguyện và xã hội của các thành viên CLB Doanh nhân SIYB TP. Hồ Chí Minh

Chuyến thăm hỏi là một trong những hoạt động xã hội thường xuyên của các thành viên câu lạc bộ SIYB trên tinh thần sẻ chia yêu thương và đóng góp vì một tương lại Việt Nam ngày càng thịnh vượng hơn.

Tin gần đây