Giao lưu văn hóa Việt - Hàn với lễ hội văn hóa Thành Phố Hồ Chí Minh - Gyeongju năm 2017

Lễ hội văn hóa Thành Phố Hồ Chí Minh - Gyeongju năm 2017, đã được diễn ra trong không khí của một buổi giao lưu văn hóa đặc sắc. Những hình ảnh vô cùng ấn tượng về Hàn Quốc về một vương triều Silla cổ đại hơn nghìn năm lịch sử và những hình ảnh của một thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển của khu vực Châu Á. Thông qua đó là những hoạt động giao lưu văn hóa vô cùng phong phú mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc