Dự báo sớm cơ hội & rủi ro trong kinh doanh

Chuyên đề chính trong buổi sinh hoạt thường kỳ của CLB SIYB HCM vào ngày chủ nhật 27/10/2013 tại CLB Lan Anh. Giảng viên cao cấp của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã chia sẽ những khái niệm về rủi ro và cách dự báo rủi ro trong kinh doanh.

   Ngoài ra, đại diện của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ - SMEDEC 2 cũng gia tăng lợi ích cho các thành viên CLB đến tham dự buổi sinh hoạt với thông tin về chương trình hỗ trợ cho DNVVN năm 2014. 

Tin mới đăng