Chương trình SPX Việt Nam - UNIDO/VCCI

Tại buổi sinh hoạt định kỳ trong tháng 9/2013 của CLB SIYB Tp. HCM, "Chương trinh SPX - UNIDO/VCCI" đã được Ông Nguyễn Đức Bình - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ DNVVN (SMEPC) phổ biến đến các hội viên của CLB  và các doanh nghiêp có liên quan.


Tin mới đăng