Hoạt động kết nối của câu lạc bộ SIYB HCM

Đối với câu lạc bộ doanh nghiệp SIYB HCM, mở đầu cho năm là hoạt động đầy ý nghĩa của những tấm lòng nhân ái, không những là  kết nối trái tim đến trái tim mà còn mở ra một sự kết nối cộng đồng trong câu lạc bộ, tạo sự giao lưu gần gũi của những người làm kinh tế.