SIYB HCM

Câu lạc bộ DOANH NHÂN SIYB THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện, của các Doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong các lãnh vực sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, kỹ thuật và các nhà quản lý, chuyên viên kinh tế kỹ thuật quan tâm đến hoạt động câu lạc bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Câu lạc bộ DOANH NHÂN SIYB THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện, của các Doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong các lãnh vực sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, kỹ thuật và các nhà quản lý, chuyên viên kinh tế kỹ thuật quan tâm đến hoạt động câu lạc bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Mục đích của câu lạc bộ là hoạt động vì quyền lợi của doanh nghiệp và cộng đồng; vì lợi ích của quốc gia và vì uy tín với quốc tế, tập hợp, đoàn kết và hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế, kỹ thuật, mở rộng thị trường nhằm đẩy mạnh hoạt động của từng doanh nghiệp thành viên, góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố.

Trong hành trình xây dựng, tổ chức và hoạt động, SIYB đã đóng góp thiết thực vào quá trình liên kết, xúc tiến hợp tác; đồng hành vào quá trình hội nhập của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Nội dung liên quan

Tin mới

Xem tất cả