HỘI VIÊN

Hội viên SIYB đông đảo và đa dạng nhóm ngành từ sản xuất, dịch vụ, công nghệ,....và cả các thành viên của các tổ chức chính phủ và phi chính phủ!

QUYỀN LỢI HỘI VIÊN

• Quyền ưu tiên tham gia xúc tiến thương mại có tài trợ trong và ngoài nước

• Quyền ưu tiên tham gia các khoá đào tạo miển phí

• Giảm giá 20 % khi tham gia sinh hoạt CLB

• Đối với doanh nghiệp chưa có trang Web được tạo một trang web giới thiệu DN trong website của CLB với giá ưu đải

• ...

Description: http://www.siybhcm.org/resources/images/transparent.gif

NGHỈA VỤ HỘI VIÊN

• Thường xuyên tham gia hoạt động hội

• Cung cấp thông tin cho BCN

• Đóng hội phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NHÓM HỘI VIÊN CỦA SIYB RẤT ĐA DẠNG TRẢI RỘNG VỚI NHIỀU NGÀNH NGHỀ NHƯ SAU

 

 

HỘI VIÊN NHÓM NGÀNH SẢN XUẤT

 

HỘI VIÊN NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI

 

HỘI VIÊN NHÓM NGÀNH DỊCH VỤ

 

HỘI VIÊN NHÓM NGÀNH CƠ KHÍ - CÔNG NGHIỆP HỔ TRỢ

 

HỘI VIÊN NHÓM NGÀNH NÔNG NGHIỆP

 

HÔI VIÊN NHÓM NGÀNH TRANG TRÍ NỘI THẤT

 

HỘI VIÊN CÁC NHÓM NGÀNH KHÁC

 

Tin mới

Xem tất cả